Ngôn ngữ

Màn hình điều khiển bằng điện

Sản phẩm > Màn hình chiếu & Bút Laser > Màn hình điều khiển bằng điện
  • Mã sản phẩm: điều khiển bằng điện
  • Nhà sản xuất: 0
Một Số Màn Hình Điều Khiển Bằng Điện với các kích thước:

- ELECTRIC 70” X 70” (1.78m x 1.78m)
 
- ELECTRIC 100” (84” X 63” / 2.13m x 1.6m)

- ELECTRIC 120” (84” X 84” / 2.13m x 2.13m)

- ELECTRIC 120” (96” X 72” / 2.44m x 1.83m)

- ELECTRIC 136” (96” X 96” / 2.44m x 2.44m)

- ELECTRIC 150” (120” X 90” / 3.05m x 2.29m)

- ELECTRIC 170” (120” X 120” / 3.05 x 3.05m)

- ELECTRIC 180” (144” X 108” / 3.6m x 2.75m)

- ELECTRIC 200” (144” X 144” / 3.6m x 3.6m)

- ELECTRIC 200” (160” X 120” / 4.07m x 3.05m)

- ELECTRIC 223” (160” X160” / 4.07m x 4.07m)

- ELECTRIC 300” (240” X 180” / 6.10m x 4.57m)
Một Số Màn Hình Điều Khiển Bằng Điện với các kích thước:

- ELECTRIC 70” X 70” (1.78m x 1.78m)
 
- ELECTRIC 100” (84” X 63” / 2.13m x 1.6m)

- ELECTRIC 120” (84” X 84” / 2.13m x 2.13m)

- ELECTRIC 120” (96” X 72” / 2.44m x 1.83m)

- ELECTRIC 136” (96” X 96” / 2.44m x 2.44m)

- ELECTRIC 150” (120” X 90” / 3.05m x 2.29m)

- ELECTRIC 170” (120” X 120” / 3.05 x 3.05m)

- ELECTRIC 180” (144” X 108” / 3.6m x 2.75m)

- ELECTRIC 200” (144” X 144” / 3.6m x 3.6m)

- ELECTRIC 200” (160” X 120” / 4.07m x 3.05m)

- ELECTRIC 223” (160” X160” / 4.07m x 4.07m)

- ELECTRIC 300” (240” X 180” / 6.10m x 4.57m)
Sản phẩm này chưa có phụ kiện
Sao Mai - Chuyên Phân Phối Tích Hợp Giải Pháp Công Nghệ Giáo Dục
/San-pham/Man-hinh/Man-hinh-ieu-khien-bang-ien
http://saomaiedu.com
Hỗ trợ trực tuyến