Ngôn ngữ

CCS-CMS Hộp Chủ Tịch Cần Ngắn

Sản phẩm > Âm Thanh Học Đường > Bosch > CCS-CMS Hộp Chủ Tịch Cần Ngắn
  • Mã sản phẩm: CCS-CMS
  • Nhà sản xuất: Bosch

- Microphone có đèn báo LED
- Có núm điều chỉnh âm
- Phím ưu tiên cho chủ tọa
- Ngắt tạm thời, vĩnh viễn micro đại biểu

CCS-CMS Hộp Chủ Tịch Cần Ngắn

- Microphone có đèn báo LED
- Có núm điều chỉnh âm
- Phím ưu tiên cho chủ tọa
- Ngắt tạm thời, vĩnh viễn micro đại biểu

Sản phẩm này chưa có phụ kiện
Sao Mai - Chuyên Phân Phối Tích Hợp Giải Pháp Công Nghệ Giáo Dục
/San-pham/Am-Thanh-Di-ong/Bosch/CCS-CMS-Hop-Chu-Tich-Can-Ngan
http://saomaiedu.com
Hỗ trợ trực tuyến