Ngôn ngữ

Tôn Chỉ Hoạt Động

Giới thiệu > Tôn Chỉ Hoạt Động
1. Tôn chỉ của Sao Mai là thỏa mãn cao nhất nhu cầu của mọi người, nắm bắt được nguyện vọng của khách hàng, đáp ứng nguyện vọng đó một cách sáng tạo và hiệu quả thông qua các sản phẩm công nghệ cao, dịch vụ tiêu chuẩn và các nhãn hàng danh tiếng.

2. Sự gắn bó sâu sắc của Sao Mai với thị trường và khách hàng là tài sản vô giá và là nền tảng cho sự phát triển của Sao Mai trong tương lai, Sao Mai sẽ vận dụng tối đa kiến thức phong phú, kinh nghiệm & năng lực cao nhất của từng nhân viên để phục vụ khách hàng ở khắp mọi nơi.

3. Sự thành đạt lâu bền của Sao Mai đòi hỏi sự toàn tâm, toàn ý phấn đầu cho các tiêu chuẩn vượt bật trong hiệu quả sản xuất kinh doanh, hợp tác chặt chẽ và có hiệu quả, sẵn sàng lãnh hội các tư tưởng mới, không ngừng học hỏi và nâng cao trình độ.

4. Sao Mai nhận thức được rằng sự thành công còn đòi hỏi các quan hệ cư xử tốt nhất với các nhân viên, với khách hàng, với các đối tác, với cộng đồng xã hội và tất cả mọi người mà Sao Mai đặt mối quan hệ. Đó chính là con đường cho Sao Mai hướng tới sự tăng trưởng lâu bền có lợi nhuận cho công ty và gia tăng lợi tức lâu dài cho các cổ đông cũng như đảm bảo lợi tức toàn bộ nhân viên.

5. Sao Mai tuyển mộ, thuê mướn, đề bạt công nhân viên của mình trên cơ sở trình độ và năng lực cần thiết để hoàn thành công việc được giao. Sao Mai cam kết tạo điều kiện làm việc an toàn bảo đảm lợi ích, thu nhập, sức khỏe và đời sống tinh thần cho tất cả các nhân viên.

6. Sao Mai mong rằng CNV của mình tránh xa mọi hoạt động cá nhân và những quyền lợi tài chính có thể mâu thuẫn với việc hoàn thành nhiệm vụ của mình và Sao Mai không ủng hộ bất kỳ sự mâu thuẫn tài chính nào đối với toàn bộ thành viên trong công ty. Sao Mai khuyến khích mọi nhân viên đẩy mạnh hoạt động kinh doanh và bảo vệ những lợi ích kinh doanh hợp pháp của mình. Như vậy mọi người có thể trực tiếp biểu đạt ý kiến và thảo luận về những hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Sao Mai tin tưởng vào sự cạnh tranh mạnh mẽ nhưng lành mạnh và ủng hộ sự phát triển của các điều luật bảo vệ cạnh tranh chính đáng. Công nhân viên Sao Mai được khuyến khích cạnh tranh với nhau để cùng phát triển và kiên quyết loại trừ những hành động cạnh tranh không lành mạnh cũng như các hành vi chia rẽ.

8. Sao Mai hướng đến việc xây dựng một tập thể vững mạnh dựa trên nền tảng của sự tương trợ, tự nguyện và nỗ lực của mỗi thành viên.

9. Điều mà Sao Mai quan tâm nhất là kinh doanh có lãi, có nghĩa là đầu tư để phát triển công ty, cân đối những lợi ích trước mắt và lợi ích lâu dài. Điều đó cũng có nghĩa là chăm sóc đến công nhân viên, khách hàng, các nhà cung cấp, các cổ đông và những người khác mà Sao Mai có quan hệ kinh doanh.

10. Trong lĩnh vực kinh doanh, người ta dễ dàng dùng đến những lời nói hay mà lại ít có giá trị thực tế. Những nguyên tắc trong bảng quy tắc kinh doanh này là nền tảng. Sao Mai có những hướng dẫn chi tiết, những hướng dẫn này được soạn theo mục tiêu cần thiết của Sao Mai.

11. Trách nhiệm của mỗi thành viên trong Sao Mai là phải hiểu rõ và chấp hành những nguyên tắc nêu ra trong bảng quy tắc kinh doanh này. Những kiểm tra & đánh giá độc lập sẽ hỗ trợ BGĐ Sao Mai giám sát việc chấp hành những nguyên tắc này.

12. BGĐ & HĐQT Sao Mai sẽ không chỉ trích hay kỷ luật bất kỳ thành viên nào vì tuân theo những nguyên tắc này mà không hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đồng thời BGĐ Sao Mai cam đoan rằng không một nhân viên sẽ chịu một hậu quả nào khi góp ý cho BGĐ hoặc cấp quản lý biết các hành động vi phạm hoặc hành động nghi ngờ có vi phạm các nguyên tắc này.
 
Sao Mai - Chuyên Phân Phối Tích Hợp Giải Pháp Công Nghệ Giáo Dục
/Gioi-thieu/Ton-Chi-Hoat-Đong
http://saomaiedu.com
Hỗ trợ trực tuyến
MIỀN NAM

 (028) 5449 1888
Hotline: 0989 877 888