Ngôn ngữ

Trung Tâm Học Liệu - Thư viện

Giải pháp > Trung Tâm Học Liệu - Thư viện

Giải pháp chi tiết

Thư viện là một cơ quan truyền thông đại chúng. Thư viện là một trung tâm phát triển văn hóa. Thư viện đóng góp vào việc đổi mới giáo dục và đào tạo

Trung Tâm Học Liệu

Trung tâm Học liệu là sáng kiến tổ chức thư viện đại học theo mô hình mới do Tổ chức Atlantic Philanthropies đề xuất và tài trợ cho giáo dục Đại học Việt Nam.

Thư Viện Điện Tử - Thư Viện Số

Tìm kiếm toàn văn tài liệu điện tử cho tất cả các loại tập tin, bao gồm tập tin office và các loại tập tin văn bản, điện thoại như: Word, Excel, Power Point, .Pdf, .html, .Rtf, .Chm, .Prc,...

Sao Mai - Chuyên Phân Phối Tích Hợp Giải Pháp Công Nghệ Giáo Dục
/Giai-phap/Trung-Tam-Hoc-Lieu
http://saomaiedu.com
Hỗ trợ trực tuyến
MIỀN NAM

 (028) 5449 1888
Hotline: 0989 877 888