Ngôn ngữ

Phòng Học Tương Tác

Giải pháp > Phòng Học Tương Tác

Giải pháp chi tiết Phòng học tương tác

Tăng hiệu quả giảng dạy & thuyết trình bằng cách khuyến thích học sinh tham gia & phản hồi

Phòng Học Tương Tác Kiểm Tra Đánh Giá

Kết quả hiển thị bằng biểu đồ, thứ hạng, giáo viên nắm được câu trả lời của 1 học sinh nhanh nhất, chính xác. Giúp giáo viên so sánh, đánh giá năng lực học tập của từng học sinh.

Sao Mai - Chuyên Phân Phối Tích Hợp Giải Pháp Công Nghệ Giáo Dục
/Giai-phap/Phong-Hoc-Tuong-Tac
http://saomaiedu.com
Hỗ trợ trực tuyến