Ngôn ngữ

Hệ Thống Âm Thanh

Giải pháp > Hệ Thống Âm Thanh > Hệ Thống Âm Thanh


ÂM THANH HỘI THẢO
Là hệ thống bao gồm các thiết bị âm thanh dùng cho mục đích hội thảo như: Loa, Tai nghe, Micro, điện thoại , camera, hệ thống phiên dịch, hệ thống phân phối ngôn ngữ hồng ngoại và một số các thiết bị  điện tử khác được dùng trong các  buổi hội thảo.

HỆ THỐNG ÂM THANH HỌC ĐƯỜNG


                                  
Sao Mai - Chuyên Phân Phối Tích Hợp Giải Pháp Công Nghệ Giáo Dục
/Giai-phap/He-Thong-Am-Thanh/He-Thong-Am-Thanh
http://saomaiedu.com
Hỗ trợ trực tuyến